טופס הרשמה מקוון
הרישום לכינוס הינו דרך האתר בלבד, הרשמה מוקדמת מומלצת

טופס הרשמה מקוון (Online) עבור נרשמים חדשים
לחץ כאן

הנכם מתבקשים להשתמש באפשרות זו ולהימנע במידת האפשר משליחת הטופס בדואר / פקס / דוא"ל !
טופס הרשמה מקוון (Online) עבור נרשמים קיימים
לתשומת לבכם לצורך כניסה לצפיה / עדכון הפרטים של הטופס שמולא על ידכם באתר זה במועד מוקדם יותר תזדקקו לסיסמה שנשלחה אליכם בדואר אלקטרוני לאחר שהשלמתם את מילויו. במידה ושכחתם את הסיסמה אנא פנו למזכירות הכינוס בטלפון 6384444 - 03 או ל- qmed@ortra.com
לחץ כאן
להורדת / הדפסת טופס הרשמה לצורך שליחה בדואר / פקס / דוא"ל