ועדות הכינוס
     

חברי ועד החברה הישראלית לאיכות ברפואה

ועדה מדעית ומארגנת:

ד"ר חנה גבע (יו"ר)
ד"ר אלי דריזין (גזבר)
פרופ' אבי פורת
ד"ר ירון מושקט
גב' חגית מקורי
גב' אסתי פאר בר-יוסף
ד"ר מרגלית גולדפרכט
פרופ' מאיר ברזיס
ד"ר נטע נוצר
ד"ר בובי גרוס

 

חברי הוועדה המדעית:
נציגי איגודים וחברות מתחומי רפואת הילדים
ונציגי בתי חולים וקופות:

פרופ' מיכאל שימל – יו"ר האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה
פרופ' אהוד זמורה – מנהל מח' יילודים ופגים, בי"ח סורוקה
ד"ר חזי ויסמן – יו"ר החוג לרפואה דחופה בילדים
ד"ר דני מירון – מזכיר החוג למחלות זיהומיות בילדים
ד"ר שמוליק גרוס – גזבר חיפ"א
ד"ר זאב חורב – שירותי בריאות כללית
פרופ' בועז פורטר – מכבי שירותי בריאות
ד"ר אריה הררי – קופ"ח מאוחדת
ד"ר ערן מץ – קופ"ח לאומית
ד"ר הדר ירדני - קופ"ח לאומית
גב' עדנה בר רצון – שירותי בריאות כללית
גב' חמוטל רז – קופ"ח מאוחדת
ד"ר יפה הארון – בי"ח לגליל מערבי, נהריה
ד"ר אריק שטיינברגר - מרכז רפואי שיבא