החברה הישראלית לבטיחות הטיפול ולניהול סיכונים ברפואה

 

החברה הישראלית לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה היא ממשיכת דרכו של הפורום הישראלי לבטיחות המטופל, ומהווה איגוד של כל העוסקים בנושא: משרד הבריאות, ההסתדרות הרפואית, קופות החולים, מנהלים ומנהלי הסיכונים בבתי החולים ובקהילה ואנשי משפט. החברה הוקמה בשנת 2017 וקיימה את כנס היסוד באוקטובר השנה. הכנס הבא יתקיים במלון פסטורל בכפר בלום, 15-17.2.2018, ויעסוק בכל עולמות התוכן של שמירה על שלום המטופל ובטיחותו. 

התחומים העיקריים בהם עוסקת החברה: החברה תפעל לקדום תרבות בטיחות הטיפול בישראל על ידי פעילות פרואקטיבית, חינוכית ומחקרית כמו גם תפעל לחקיקה שתאפשר לצוותים הגנה וחיסיון על מנת למזער את הנשירה מעיסוק במומחיות עתירת סיכון ומרפואה מתגוננת.  יהיו שני כנסים בשנה בהם יוצגו מחקרים מדעיים העוסקים בנושא, הרצאות ע"י מומחי תוכן מהשטח ומהאקדמיה, ותתקיימנה סדנאות העוסקות בכל נושאי התוכן של בטיחות הטיפול. החברה תיזום דו שיח ופעילות מקדמת בטיחות בין כל הגופים הנוגעים בדבר, תכין ניירות עמדה והנחיות קליניות ותקדם את מדיניות הבטיחות בישראל. אנו יודעים היום כי קורות לא מעט תקלות בטפול בחולים, החל מטעויות באבחנה וכלה במתן תרופה לא נכונה, למרות עבודה מקצועית ומסורה של הצוותים הרפואיים. תקלות אלה עלולות להיות מסוכנות ואף לעלות בחיי לא מעט מהמטופלים. בסטטיסטיקה מארה"ב התמותה עקב טעויות בטיפול בבתי החולים היא במקום שלישי אחרי מחלות לב ומחלות סרטן ומגיעה לכ 250,000 מקרים בשנה, כ 0.7% מהאשפוזים. בישראל ההערכה היא כי יש 3000 מקרי תמותה עקב טעויות בטיפול כ 0.3% מהאשפוזים. החברה לבטיחות הטיפול חרטה על דיגלה את המלחמה בטעויות ותקלות אלה שחלק בלתי מבוטל מהן הוא בר מניעה ונובע מכשלים מערכתיים ולאו דווקא מטעויות אנוש.

תחזית החברה- כיצד תראה שמירת בטיחות הטיפול בעתיד: חזון החברה הוא שמירה על בטיחות הטיפול וקידום ניהול סיכונים בישראל למען מערכת בריאות איכותית, בטוחה ושקופה לציבור כולו, לצוות המטפל ולמטופלים. יעדיה הם לתרום לקידום והטמעה של בטיחות הטיפול וניהול סיכונים במערכת הבריאות בישראל, לשמש מסגרת ארגונית לחשיבה והפריה הדדית, עבור כל הגורמים המעורבים ומשפיעים על בטיחות הטיפול , להוות גורם מרכזי בחינוך, מחקר, הנחיות וכלים מקצועיים, לשיפור בטיחות המטופלים והמטפלים ולקדם תכנית אסטרטגית ארוכת טווח לשיפור בטיחות הטיפול ולקחת חלק ביישומה.

הצעדים הנדרשים להשגת המטרות בשנים הקרובות

בטיחות הטיפול היא בנפשם של כל המטפלים ברפואה, רופאים, אחיות, אנשי מקצועות הבריאות ומשפטנים, ברפואה הציבורית והפרטית, בקהילה ובבתי החולים.  בכוונתנו לגייס לשורותינו מטפלים העוסקים בבטיחות הטיפול ובניהול סיכונים ולהעמיק הידע והעשייה בכל עולמות התוכן של בטיחות הטיפול.

מיסוד המקצוע: חינוך ולמידה בנושאי בטיחות המטופל, קורסים מדעיים, לימודי תעודה, כנסים מדעיים וסדנאות – כל אלה יוקמו ויקודמו על מנת להכין שכבת מומחים ולמסד את הידע בבתי החולים ובקהילה.

בתחום החקיקה: לפעול לחסיון תחקירים שמטרתם לימוד מערכתי פרואקטיבי ומניעת טעויות וכשלים. להסדיר מצב של No Fault על מנת למנוע "רפואה מתגוננת" ובצוע בדיקות וטיפולים שאינם דרושים ואך מסכנים את החולים וגורמים לבזבוז משאבים למערכת כולה. להשפיע על המערכת המשפטית למתן את מספר התביעות ואת תשלומי הנזק, על מנת להפנות מיליארדים רבים של שקלים לחיזוק מערכת הבריאות ולמניעת תקלות וטעויות מערכתיות. הנושא המדיקולגאלי נוגע במישרין לתחומי פעילות החברה. לראשונה יתאפשר מפגש בלתי אמצעי בין הגורמים השונים. אנו מצפים לדיונים פוריים בין נציגי החולים לבין מנהלי הסיכונים ועורכי הדין על מנת לקדם את הנושא על כל היבטיו בישראל. נעסוק בתחקירי אירועים לאחר תקלות, הסקת מסקנות מערכתיות, מדדי בטיחות שישקפו רמתם של אירגוני הבריאות בשמירת בטחון החולים, פרויקטים למניעת תקלות – תוך שימת המטופל במרכז והתחשבות מרבית בצרכיו וצרכי משפחתו. בין חבריה נציגים של משרד הבריאות, קופות החולים, חברות הבטוח ומנהלי הסיכונים של כל קופות החולים וצה"ל. הייצוג נרחב ביותר. החברה רוצה להיות שותפה בהובלת נושא בטיחות המטופל בבתי החולים ובקהילה.    ניתן למצוא מידע נוסף על החברה, פעילויותיה ומטרותיה באתר האינטרנט שלנו www.isrm.co.il .