Israeli Registration

דמי הרשמה (כולל מע"מ)

דמי הרישום כוללים

דמי הרשמה לכנס מלא:

  • כניסה להרצאות
  • כניסה לתערוכה
  • ערכת משתתף
  • ארוחות צהרים, כיבוד וקפה
  • אירוע קבלת פנים  

דמי הרשמה ליום אחד: 

  • כניסה להרצאות
  • כניסה לתערוכה
  • ערכת משתתף
  • ארוחת צהרים, כיבוד וקפה  

 

אופן התשלום

כרטיס אשראי: ויזה  |  מאסטרקארד  |  ישראכרט  |  אמריקן אקספרס |  דיינרס
העברה בנקאית: לזכות ארטרא בע"מ, מספר חשבון 262200/12 בבנק לאומי, סניף מס' 624, רח'  עמק הברכה, תל אביב
התחייבות: לזכות ארטרא בע"מ, ממוסדות שיש להם הסדר תשלומים עם חב' ארטרא. לארטרא פטור מלא ממס הכנסה במקור.
המחאה: לזכות ארטרא בע"מ. נא לשלוח בצירוף טופס רישום לכתובת: חברת ארטרא, רח' יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, תל אביב, 6789139.

ביטול השתתפות

תוך 14 ימים ממועד ביצוע הרישום ובלבד שהרישום לא בוצע במהלך 7 הימים הקודמים למועד הכנס – החזר כספי מלא.
החל מהיום ה- 15 ממועד ביצוע הרישום ועד שבוע לפני מועד הכנס – החזר כספי מלא, בניכוי 100 $ דמי טיפול; 
במהלך השבוע שלפני מועד הכנס – לא יינתן החזר כספי.