אודות הכינוס ה-21

הכינוס הלאומי ה-21 להנדסת תעשייה וניהול עומד השנה בסימן החדשנות בעידן הטרנספורמציה הדיגיטלית.

כמהנדס, כמנהל, מה ידוע לך על יישומי Machine Learning בתחום הנדסת תעשיה וניהול? מהם המכשולים והאתגרים ביישומי Big Data במגזרים כלכליים (ורטיקלים) שונים? מה המשמעות של Artificial Intelligence למהנדס ולמנהל? מהי האסטרטגיה הארגונית והמרכיבים להצלחה ליישום יעיל של Industry 4.0‏? מהם העקרונות של Design Thinking ומדוע יש עדנה מחודשת למתודולוגיות שגורות וידועות, כדוגמת Quality Function Deployment ‏(QFD) בהקשר לכך?

הכינוס השנה יהיה קצר, יום אחד בלבד, אולם התכנית עשירה, מאתגרת, ייחודית, מגוונת ועדכנית, כולל הרצאות מפי מומחים בתחומי הנדסת תעשיה וניהול מהאקדמיה ומהתעשייה, סדנאות בנושאים על סדר היום המקצועי, הזדמנויות לנטוורקינג.

הנני מזמין באופן אישי כל אחד ואחת מכן ומכם להירשם ולהשתתף באופן פעיל בכינוס הלאומי ה-21 להנדסת תעשיה וניהול.

 

פרופ' אמריטוס אהוד מניפז
יושב ראש
הוועדה המארגנת של הכינוס ה-21 להנדסת תעשיה וניהול

רובוט ואדם לוחצים יד