פרס מאמר מצטיין

עבודות מחקר מצטיינות:

 • במסגרת הכינוס יוענקו שלושה פרסים לעבודות מחקר מצטיינות של סטודנטים במחקר.
 • סטודנטים המעוניינים להשתתף בתחרות מתבקשים להגיש מאמר מלא לפי ההנחיות המפורסמות באתר עד לתאריך 31 בינואר, 2019.
 • לא ניתן יהיה להשתתף בתחרות על סמך הגשת תקציר בלבד. לא ניתן להתחרות ללא הגשת תקציר.
 • הגשת המאמרים תתבצע בהמשך לתהליך הגשת התקציר. להנחיות להגשת מאמר- לחץ כאן 

 רישום לכנס מהווה תנאי מקדים להשתתפות בתחרות המאמר המצטייןהערות כלליות:

 • יש לשמור על רמה מקצועית גבוהה של התקצירים המוגשים. תקצירים שלא יעמדו בדרישה יידחו.
 • ניתן להציג אירועים (Case studies) אך יש להימנע מהצגת תכנים שיווקיים.
 • לכל משתתף יותר להציג עבודה אחת בלבד במסגרת הכינוס (המגבלה אינה קיימת לגבי הצגת פוסטרים). כמו כן יכול המשתתף להיות שותף גם למאמרים אחרים שהוגשו אך לא להציגם.
 • על אחד המחברים להירשם לכינוס כתנאי לקבלת עבודה לתוכנית.

חברי ועדת הפרס על מאמר מצטיין

 • פרופ' יוסי בוקצין

  יו״ר ועדת מאמרים מצטיינים
  אוניברסיטת תל-אביב

 • פרופ' גדי רבינוביץ

  אוניברסיטת בן-גוריון

 • ד"ר איציק כהן

  טכניון – מכון טכנולוגי לישראל 

 • ד"ר דן ימין

  אוניברסיטת תל-אביב

 • ד"ר גונן זינגר

  המכללה האקדמית אפקה