הגשת תקצירים

vda,

 

8 בפברואר 2019 – מועד סיום הגשת התקצירים

 

19 בפברואר 2019 – משלוח הודעות למרצים

 

ניתן להגיש תקצירים בכל אחד מהנושאים המופיעים ברשימה

 • הרצאה (15 ד'): הצגה או יישום מתודולוגיה חדשה, בחזית הידע של הנדסת תעשייה וניהול 
 • סדנה (30 ד'): הצגה של נושא עדכני ברמה של מבוא
 • פנל (60 ד'): הועדה מזמינה הצעות למושבים ממוקדים בנושאים מקצועיים ואקדמיים. 
 • סיפור ההצלחה שלי (20 ד'): סיפורי הצלחות של יזמים מהווים דוגמא וסיוע בהחלטות לגבי קריירה ומיצוי יכולות של מהנדסים ומנהלים

הנחיות כלליות להגשת תקציר להרצאה

הרצאה:

 • כותרת: עד 15 מילים. במידה וההגשה היא בשפה האנגלית נא לכתוב את הכותרת באותיות גדולות
 • מחברים: שם פרטי ומשפחה
 • מקומות עבודה: מחלקה ומוסד
 • גוף התקציר: עד 500 מילים. ניתן לכלול גרפים ותמונות

עבודות מחקר מצטיינות

 • במסגרת הכינוס יוענקו שלושה פרסים לעבודות מחקר מצטיינות של סטודנטים במחקר.
 • סטודנטים המעוניינים להשתתף בתחרות מתבקשים להגיש מאמר מלא לפי ההנחיות המפורסמות באתר עד לתאריך 8 בפברואר, 2019.
 • לא ניתן יהיה להשתתף בתחרות על סמך הגשת תקציר בלבד. לא ניתן להתחרות ללא הגשת תקציר.
 • הגשת המאמרים תתבצע בהמשך לתהליך הגשת התקציר. הנחיות להגשת מאמר- לחץ כאן

הערות כלליות

 • יש לשמור על רמה מקצועית גבוהה של התקצירים המוגשים. תקצירים שלא יעמדו בדרישה יידחו.
 • ניתן להציג אירועים (Case studies) אך יש להימנע מהצגת תכנים שיווקיים.
 • לכל משתתף יותר להציג עבודה אחת בלבד במסגרת הכינוס (המגבלה אינה קיימת לגבי הצגת פוסטרים). כמו כן יכול המשתתף להיות שותף גם למאמרים אחרים שהוגשו אך לא להציגם.
 • על אחד המחברים להירשם לכינוס כתנאי לקבלת עבודה לתוכנית.

לתשומת לבכם  – הועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לדחות תקציר או להציעו להצגה כפוסטר במקום הרצאה.

הפרסים הכספיים לשלושת המאמרים המצטיינים, יעונקו על יד קרן עירא לקידום עסקים, טכנולוגיה וחברה במעמד יו"ר והנהלת הקרן.

הנחיות כלליות להגשת תקציר לסדנה

 • שפת ההגשה: אנגלית או עברית.
 • כותרת:  עד 15 מילים. במידה וההגשה היא בשפה האנגלית נא לכתוב את הכותרת באותיות גדולות.
 • מחברים: שם פרטי ומשפחה.
 • גוף התקציר: (עד 500 מילים.)

יש לכתוב:

 • מטרה/ות הסדנה
 • תיאור הסדנה

הנחיות כלליות להגשת תקציר לפנל

 • שפת ההגשה: אנגלית או עברית.
 • כותרת:  עד 15 מילים. במידה וההגשה היא בשפה האנגלית נא לכתוב את הכותרת באותיות גדולות.
 • מחברים: שם פרטי ומשפחה.
 • גוף התקציר: (עד 500 מילים.)

יש לכתוב:

 •  נושא המושב
 •  רציונל תכנים מוצעים
 • רשימה של משתתפים אפשריי. 

המציע יכול להציע עצמו או אחד המשתתפים בפנל כמנחה הפנל.

 

 

8 בפברואר 2019 – מועד סיום הגשת התקצירים

 

19 בפברואר 2019 – משלוח הודעות למרצים