רישום ומלונות

הרישום לכנס ייפתח בימים הקרובים, המשיכו לעקוב אחרינו.