הגשת תקצירים ופוסטרים

הנחיות להגשת תקציר:

 

התקציר יתאר את הרקע, המטרה, השיטה, התוצאות העיקריות, המסקנות והחשיבות של המחקר.

יוגדרו מילות מפתח לקביעת תחום תוכן המחקר. התקציר ייבחן על פי הקריטריונים הבאים: הערכה כללית, רלוונטיות, חשיבות, מתודולוגית המחקר וטיב הצגת המחקר. בחינת העבודות תתבצע ע"י הועדה המדעית של הכנס: הבוחנים לא יהיו חשופים לשמות המחברים ולשיוכם האקדמי / המוסדי. תקצירי העבודות הנבחרות יופיעו בספר הכנס. ניתן להגיש תקצירים בעברית או באנגלית אך אין לכתוב בשתי השפות באותו התקציר. תינתן עדיפות לעבודות סטודנטים. את התקצירים יש להגיש דרך מערכת התקצירים האלקטרונית ע"י כניסה לקישורים:

להגשה בעברית : לחץ כאן  (עד 250 מילים)

להגשה באנגלית : לחץ כאן (עד 300 מילים)

מועד אחרון להגשת תקצירים 20 לפברואר 2018