שמירה באאוטלוקהגשת תקציריםצור קשר
הגשת תקצירים

המעוניינים להציג הרצאה במסגרת הכנס מתבקשים להעביר תקציר  בקובץ word  בלבד למזכירות הכנס בדואר אלקטרוני: myco@ortra.com  עד לתאריך 1.11.2013

ניתן להגיש תקציר באורך מרבי של 400 מילים, אך לא פחות מ- 100 מילים. בכל מקרה, אורך התקציר לא יעלה על עמוד A4  אחד.
לתשומת לבכם – הועדה המדעית  שומרת לעצמה את הזכות לדחות תקציר או להציעו להצגה כפוסטר במקום הרצאה.