הגשת תקצירים

חוקרים המעוניינים להציג עבודות מוזמנים להגיש תקציר בהתאם להנחיות בהמשך.

לכל הצגה יוקצבו 15 דקות, כולל זמן לשאלות ותשובות.

הגשת התקצירים תתבצע דיגיטלית.

האבסטרקטים יועברו אנונימית לסקירה

 

הנחיות להגשת תקצירים :

  • אורך התקציר עד 300 מילים בעברית או באנגלית
  • תקציר יתאר את הרקע, המטרה, השיטות, התוצאות העיקריות ומסקנות המחקר.
  • את התקצירים ושאלות הבהרה יש להגיש לתיבת המייל של הכנס אצל החברה המארגנת – ארטרא לכתובת :  ISRS@ortra.com, טלפון , תניר וויל : 6384478 – 03.
  • תאריך אחרון להגשת תקצירים: 25 פברואר 2018  (הארכה)

הודעה לגבי קבלת התקציר תתקבל עד לתאריך 15 מרץ 2018 

 

להגשת תקציר בשפה העברית  לחץ כאן 

 

להגשת תקציר בשפה האנגלית לחץ כאן