תומכי הכנס

                           

 

                             

 

                                  

 

        

לתמיכה בכינוס: 

גב' רותי צרויה ruth_z@ortra.com