תומכי הכנס

לתמיכה בכינוס: 

גב' רותי צרויה ruth_z@ortra.com