עלויות ורישום

לרישום לחברה לבטיחות המטופל וניהול סיכונים

https://www.ima.org.il/mainsitenew/forms/formjoinunion.aspx