תמיכה בכנס

      

 

לאופציות תמיכה בכינוס, נא לפנות אל:

תניר וויל  tanir@ortra.com 

03-6384478