הרשמה ועלויות

מעמד הרשמה מוקדמת עד 15 באוגוסט 2018 הרשמה מאוחרת החל מה- 16 באוגוסט 2018
חבר בחברה לבטיחות הטיפול 300 ₪ 400 ₪
אינו חבר בחברה לבטיחות הטיפול 400 ₪ 500 ₪

 חבר ששילם דמי חבר לשנת 2017 פטור מתשלום דמי חבר לשנת 2018

להרשמה