הנחיות להגשת תקצירים

הכינוס נועד לתת במה מדעית לעשייה המחקרית בתחום ההפטולוגיה ויכלול הרצאות בהשתתפות מרצים מובילים, ומיועד להצגת עבודות עדכניות של חוקרים בתחומי התוכן השנים של המחקר.

הכנס השנה יעסוק ב- Hot Topics – Hepatology and Beyond.

הנחיות להגשת תקציר:

  • התקציר, בן 250 מילים לכל היותר, יתאר את הרקע, המטרה, השיטה, התוצאות העיקריות והמסקנות של המחקר.
  • התקציר ייבחן על פי הקריטריונים הבאים: מקוריות השאלה המחקרית, איכות השיטות המדעיות , תוצאות מעוררות עניין, תרומה לשטח הנחקר ועניין לכלל ציבור חברי החברה הישראלית לחקר הכבד.
  • בחינת העבודות יתבצעו ע"י הועדה המדעית של הכנס.
  • תקצירי העבודות הנבחרות יופיעו בספר הכנס. 
  • התקצירים שיתקבלו יוצגו בכנס בהרצאות חזותיות של 10 דקות + 2 דקות לשאלות.
  • שפת הגשת התקציר- אנגלית

את התקצירים יש להגיש דרך מערכת התקצירים האלקטרונית

 

מועד הגשת התקצירים עבר

 

בהצלחה לכולם,

פרופ' אלי צוקרמן, יו"ר החברה הישראלית לחקר הכבד

ד"ר אמיר שלומאי,  יו"ר הוועדה המדעית

חברי הוועד: ד"ר טניה ברדיצ'בסקי, ד"ר יורם מנחם, ד"ר אליס הרשקוביץ' וד"ר אמיר שלומאי