אופציות תמיכה

לאופציות תמיכה בכנס נא לפנות אל

תניר וויל  tanir@ortra.com 

 

הכנס בתמיכת 

 

    

 

שותפים אקדמיים