לתמונות הכנס

 

תוכנית כינוס תעשייה וניהול 2015

התוכנית כפופה לשינויים