לתמונות 
הכנס

מכובדי,

     מרכז עירא לעסקים, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בן גוריון, מיסודה של קרן עירא, מתכבד להעניק חסותו לכינוס הלאומי ה-18 להנדסת תעשיה וניהול, לצד הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת תל אביב, מכללות אקדמיות, לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל וחברות עסקיות, ציבוריות ופרטיות.

     מרכז עירא נקרא על שם מהנדס תעשיה וניהול, טייס קרב, מדריך טייס ומהנדס מערכות בחיל האוויר, סרן להט-גרצברג ז"ל, שנהרג בשנת 1973. עירא הינו בוגר הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול בטכניון-מכון טכנולוגי לישראל, ציוני מחויב, מעורב חברתית, בעל תושייה ורחב לב, אשר השאיר רישומו על אנשים רבים, צעירים בגילו ומבוגרים הימנו כאחת. לאחר מותו בטרם עת הקים אביו של עירא, מר סשה גרצברג ז"ל, מייסד המכון לפריון העבודה והייצור, עמית ארגון העבודה הבינלאומי, יועץ וחוקר ניהולי, את קרן עירא. קרן זו הוקמה תוך מעורבות וסיוע של מדענים בעלי שם בעולם, אנשי עסקים ותעשייה, שרים בממשלת ישראל ונציגי ציבור. במשך כארבעים ושתיים שנים עוסקת קרן עירא בקידום התיאוריה והפרקטיקה של נושאי הנדסת תעשיה, ניהול  ועסקים בישראל. מרכז עירא לעסקים, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מיסודה של קרן עירא, עוסק בפעילויות מחקר אקדמי תוך שיתוף פעולה בינלאומי, ביוזמות של מעורבות קהילתית, כדוגמת יזמים צעירים ישראל http://www.yazamim.org.il) /)    ובפעילויות הנצחה.

     ברצוני להפנות את תשומת ליבכם למחקר אורך בינלאומי, השוואתי, רב-שנתי של יזמות וחדשנות הנערך בחסות אקדמית וכלכלית של מרכז עירא ובשיתוף עם משרד הכלכלה  http://www.gemconsortium.org)/). המחקר מצביע על מספר תופעות מעניינות ורלוונטיות לכינוס זה. ראשית, רמת היזמות בישראל עלתה בצורה משמעותית במהלך שלוש השנים האחרונות. שנית, רמת אי-שביעות הרצון מהפערים הכלכליים ואי השוויון החברתי-כלכלי עולה בעקביות בשבע השנים האחרונות. שלישית, נמצא כי הפער בין עסקים בהתהוות ועסקים ברי קיימא הוא  כ-50%, קרי כמחצית מהיוזמות אינן מצליחות לאורך זמן. במדינות רבות פער זה קטן בהרבה ומצביע על הצורך לטפל בגורמים התורמים לכשל כלכלי זה, כולל מכירה מוקדמת של מיזמים חדשים יחסית לגופים בינלאומיים. כמו כן, רמת היזמות והחדשנות הפנים ארגונית היא נמוכה (כ-3% בארגונים מבוססים וגדולים) כך שיש למצוא דרכים לקדם יזמות וחדשנות פנים ארגונית בארגונים מסוג זה.

     אנו סמוכים ובטוחים כי הכינוס הלאומי ה-18 להנדסת תעשיה וניהול יקדם עיצוב סדר יום עדכני ורלוונטי לתעשייה והקהילה ויסייע בטיפול בבעיות לאומיות כגון יוקר המחיה, תחרותיות, פערים כלכליים-חברתיים, הקצאת משאבים, ניהול סיכונים, שיפור מערכות לאומיות, תפעוליות ועסקיות והערכות מחודשת של שרשרת האספקה במשק. רבים וטובים מסייעים להצלחת הכינוס הלאומי ה-18 להנדסת תעשיה וניהול. אנו מודים לחברינו בוועדת הכינוס ובוועדות המשנה לפרסי מפעל חיים ולפרסים למאמרים ופרויקטים מצטיינים. תודה מיוחדת לנציגי הנהלת קרן עירא המכבדים אותנו בנוכחותם בכינוס. בשם קרן עירא ומרכז עירא אנו מאחלים הצלחה לכל משתתפי הכינוס הלאומי ה-18 להנדסת תעשיה וניהול. נתראה בכינוס המחקרי ה-7.

בברכת חברים,

פרופ' אהוד מניפז

יו"ר

מרכז עירא לעסקים, טכנולוגיה וחברה