לתמונות 
הכנס

מזכירות הכנס


ארטרא בע"מ רח' נירים 1, ת.ד. 9352 (בית קנדה)
תל אביב, 61092
טלפון: 6384444 - 03 פקס: 6384455 - 03
דואר אלקטרוני: iem@ortra.com