לתמונות 
הכנס

ועדות הכינוס

ועדה מארגנת

פרופ' עירד בן-גל, אוניברסיטת תל-אביב – יו"ר הועדה המארגנת

פרופ' משה כספי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר שוקי דרור, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, כרמיאל

פרופ"מ לירון ידידציון, הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל - ראש התכנית המדעית לכינוס

פרופ' אהוד מניפז, לשכת המהנדסים והאדריכלים, אגודת מהנדסי תעשייה וניהול

ועדת פרס מפעל חיים מטעם התעשייה

אינג' אדית אור, יו"ר הועדה

אינג' שלמה ברימן

אינג' רמי בן - חיים

ד"ר ברוך קרן

ועדת פרס מפעל חיים מטעם האקדמיה

פרופ' אהוד מניפז, יו"ר הועדה

פרופ' אבי שטוב

פרופ' מיכל צור

ועדת שיפוט מאמר סטודנטיאלי מחקרי מצטיין

פרופ' חיים שור, יו"ר הועדה

פרופ' יגאל גרצ'אק

פרופ' רועי רייכרט 

ד"ר יריב מרמור

__________________________________________________________________________________________________

נותני חסויות: